Zaproszenie dla dzieci i młodzieży

Zarząd Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu zaprasza dzieci i młodzież do udziału w zajęciach świetlicowych oraz zajęciach specjalistycznych począwszy od 4 września 2017r. Zapisów uczestników dokonują rodzice bądź opiekunowie  poprzez wypełnienie karty...

VI edycja Programu „Zdrowo jeść by rosnąć w siłę”

Już po raz trzeci nasi podopieczni uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacji Tesco Dzieciom. Program realizowany jest od 2012 roku.  W ramach partnerstwa strategicznego pomiędzy Fundacją...

Podopieczni TPD w programie „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacji Tesco Dzieciom Ogólnopolski Program Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacja Tesco Dzieciom realizuje od 2012 roku. Skierowany jest on...

W 2014 roku stowarzyszenie obchodziło Jubileusz 95 lecia swojego istnienia

W 2014 roku stowarzyszenie obchodziło Jubileusz 95 lecia swojego istnienia

W dniu 10 kwietnia o godzinie 13 w Rzeszowie będziemy świętować jubileusz istnienia stowarzyszenia. Będzie okazja do wspomnień i podsumowań działalności na rzecz dzieci gorszych szans i ich rodzin.

Podaruj Dzieciom 1% swojego podatku

Podaruj Dzieciom 1% swojego podatku

1 % TWOJEGO PODATKU = UŚMIECH DZIECKA

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest rzecznikiem dziecka, promuje i chroni jego prawa, biorąc pod uwagę prawa i obowiązki jego rodziców, prawnych opiekunów. Dba o wszechstronny rozwój dzieci prowadząc działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową, prozdrowotną i profilaktyczną. Udziela pomocy rodzinom, prowadzi działalność charytatywną, organizuje kampanie społeczne na rzecz rodziny.

Nasze przedsięwzięcia:

organizujemy zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, szczególnie tych, potrzebującej wsparcia, w tym turnusy rehabilitacyjne;
prowadzimy Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD przy os. Jagiellonów 1;
organizujemy imprezy masowe o charakterze integracyjnym z okazji Dnia Dziecka;
prowadzimy punkt poradnictwa dla rodziców przeżywających kłopoty wychowawcze ze swoimi dziećmi;
udzielamy pomocy materialnej i finansowej potrzebującym rodzinom;
prowadzimy Fundusz Pomocy Chorym Dzieciom
prowadzimy kampanie społeczne na rzecz przestrzegania praw dziecka, a szczególnie prawa do mądrej miłości rodziców i wychowania w rodzinie.
Źródła finansowania:

Pozyskujemy fundusze ze składek członkowskich, darowizn Ludzi Dobrej Woli, dotacji i grantów, prowadzania zbiórek publicznych.

Jesteśmy ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO, więc można nas wspierać 1% podatku dochodowego i darowiznami.

Numer KRS 0000282287

Nasze konto: Bank Spółdzielczy w Jarosławiu 58 9096 0004 2001 0000 0329 0001

Numer NIP: 792 – 194 – 25 – 51

numer REGON 18259853

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

ODDZIAŁ POWIATOWY W JAROSŁAWIU

Siedziba os. Jagiellonów 1, Jarosław, tel. (16) 621-46-87

Codziennie od 9:00 – 16:00