Kategoria: Aktualności

VI edycja Programu „Zdrowo jeść by rosnąć w siłę”

Już po raz trzeci nasi podopieczni uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacji Tesco Dzieciom. Program realizowany jest od 2012 roku.  W ramach partnerstwa strategicznego pomiędzy Fundacją...

Zaproszenie dla dzieci i młodzieży

Zarząd Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu zaprasza dzieci i młodzież do udziału w zajęciach świetlicowych oraz zajęciach specjalistycznych począwszy od 4 września 2017r. Zapisów uczestników dokonują rodzice bądź opiekunowie  poprzez wypełnienie karty...

Podaruj Dzieciom 1% swojego podatku

Podaruj Dzieciom 1% swojego podatku

1 % TWOJEGO PODATKU = UŚMIECH DZIECKA

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest rzecznikiem dziecka, promuje i chroni jego prawa, biorąc pod uwagę prawa i obowiązki jego rodziców, prawnych opiekunów. Dba o wszechstronny rozwój dzieci prowadząc działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową, prozdrowotną i profilaktyczną. Udziela pomocy rodzinom, prowadzi działalność charytatywną, organizuje kampanie społeczne na rzecz rodziny.

Nasze przedsięwzięcia:

organizujemy zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, szczególnie tych, potrzebującej wsparcia, w tym turnusy rehabilitacyjne;
prowadzimy Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD przy os. Jagiellonów 1;
organizujemy imprezy masowe o charakterze integracyjnym z okazji Dnia Dziecka;
prowadzimy punkt poradnictwa dla rodziców przeżywających kłopoty wychowawcze ze swoimi dziećmi;
udzielamy pomocy materialnej i finansowej potrzebującym rodzinom;
prowadzimy Fundusz Pomocy Chorym Dzieciom
prowadzimy kampanie społeczne na rzecz przestrzegania praw dziecka, a szczególnie prawa do mądrej miłości rodziców i wychowania w rodzinie.
Źródła finansowania:

Pozyskujemy fundusze ze składek członkowskich, darowizn Ludzi Dobrej Woli, dotacji i grantów, prowadzania zbiórek publicznych.

Jesteśmy ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO, więc można nas wspierać 1% podatku dochodowego i darowiznami.

Numer KRS 0000282287

Nasze konto: Bank Spółdzielczy w Jarosławiu 58 9096 0004 2001 0000 0329 0001

Numer NIP: 792 – 194 – 25 – 51

numer REGON 18259853

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

ODDZIAŁ POWIATOWY W JAROSŁAWIU

Siedziba os. Jagiellonów 1, Jarosław, tel. (16) 621-46-87

Codziennie od 9:00 – 16:00

Konferencja „Edukacja włączająca – szanse i możliwości”

Konferencja „Edukacja włączająca – szanse i możliwości”

Organizatorzy  konferencji: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu oraz Stowarzyszenie „Razem łatwiej”, działające przy SP Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli Art.-Mar w...

Kocert Charytatywny Chóru „Jarosław”

Kocert Charytatywny Chóru „Jarosław”

Reprezentacyjny Chór Mieszany „Jarosław” wystąpi w piątek 28 czerwca 2013 roku, w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji, w Jarosławiu ze swoim  premierowym programem „Szlagiery Warszawski”. Artyści podjęli  inicjatywę zaśpiewania na rzecz dzieci, w...

„Podaruj dzieciom promyk słońca”

„Podaruj dzieciom promyk słońca”

Pod takim hasłem, od 22 maja Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu prowadzi zbiórkę publiczną środków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci pochodzących z najmniej sytuowanych rodzin oraz dzieci z Domu Dziecka...

Działalność TPD

Działalność TPD

Dla kogo działamy ? • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w skrócie (TPD) jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego prowadzącym działalność na rzecz dzieci i ich rodzin. • W ciągu dotychczasowej działalności ofiarnie i mądrze służyło...

Zielone światło dla dzieci gorszych szans

Zielone światło dla dzieci gorszych szans

Towarzystwo wspiera wielostronny rozwój dziecka poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową, prozdrowotną i profilaktyczną. Udziela pomocy rodzinom. Prowadzi działalność charytatywną. Zapraszamy do zapoznania się z tym co robimy. Zachęcamy też do wsparania naszej działalności.