VIII edycja Programu “Zdrowo jeść” Fundacji Tesco

Od listopada 2019 roku dzieci z naszej świetlicy  uczestniczą w VIII edycji  Ogólnopolskiego  Programu Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść” fundowanym przez Fundację Tesco. Program powstał w 2012 roku, a w naszej świetlicy  realizowany od 2015 roku.  Od 2014 roku Program realizowany jest w ramach partnerstwa strategicznego Fundacji Tesco z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.
Działania podejmowane w ramach programu ukierunkowane są na pomoc socjalną i edukację.
Każda z placówek biorących udział w programie otrzymuje od Fundacji Tesco dotację celową przeznaczoną na zakup żywności oraz niezbędnego wyposażenia kuchennego, które ma służyć do higienicznego i estetycznego przygotowywania posiłków. Bardzo ważną kwestią w prowadzeniu programu jest aktywny udział dzieci – są one nie tylko beneficjentami pomocy, ale również jego organizatorami. Dzieci biorą udział w komponowaniu jadłospisu, zakupach i przygotowaniu posiłków – dzięki temu mają szansę na praktyczne nabywanie niezbędnej wiedzy na temat racjonalnego żywienia oraz kształtują swoje pozytywne postawy społeczne. Wspólnie z podopiecznymi  opracowaliśmy  plan zajęć  edukacyjnych o tematyce zdrowego odżywiania i trybu życia oraz plan spotkań rodzinnych dotyczących tych zagadnień. Do udziału w programie angażowane są również rodziny dzieci oraz społeczności lokalne – z myślą o nich nasza placówka cztery razy w roku organizuje warsztatowe spotkania rodzinne  zaś dwa razy w roku loklalne pikniki i festyny.
Dzięki tym działaniom dzieci i młodzież mają szansę dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami, wyniesionymi z uczestnictwa w programie, z innymi.

Program finansowany jest ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej prowadzonej na terenie sklepów Tesco w całym kraju oraz ze środków własnych Fundacji Tesco.

You may also like...