VI edycja Programu “Zdrowo jeść by rosnąć w siłę”

Już po raz trzeci nasi podopieczni uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Dożywiania Potrzebujących Dzieci
?Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę? Fundacji Tesco Dzieciom.
Program realizowany jest od 2012 roku.  W ramach partnerstwa strategicznego pomiędzy Fundacją Tesco Dzieciom a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci od 2014 roku program jest kierowany do poopiecznych placówek opekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez stowarzyszenie.  Obie organizacje w ramach współpracy zobowiązały się do wspólnego inicjowania i wspierania działań mających na celu pomoc dzieciom i młodzieży
w obszarach pomocy społecznej, edukacji i ochrony zdrowia. Jako obszar partnerstwa wyznaczono walkę
z jednym z najistotniejszych problemów społecznych, związanych z ubóstwem i niedożywieniem dzieci i młodzieży.

W obecnej ? szóstej już edycji Programu bierze udział blisko 1000 dzieci z 32 placówek TPD ?wśród nich jest również Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu.

Każda z placówek biorących udział w programie otrzymuje od Fundacji Tesco Dzieciom dotację celową przeznaczoną na zakup żywności oraz niezbędnego wyposażenia kuchennego, które ma służyć do higienicznego i estetycznego przygotowywania posiłków. Bardzo ważną kwestią w prowadzeniu programu jest aktywny udział dzieci ? są one nie tylko beneficjentami pomocy, ale również jego organizatorami. Od początku października 2017 roku dzieci wspólnie z wychowawczyniami przygotowują zdrowe podwieczorki , biorą dział w komponowaniu jadłospisu, zakupach i dzięki temu mają szansę na praktyczne nabywanie niezbędnej wiedzy na temat racjonalnego żywienia oraz kształtują swoje pozytywne postawy społeczne.
Ponadto podopieczni biorą udział w zajęciach edukacyjnych o tematyce zdrowego odżywiania i trybu życia. Zajęcia te prowadzą wychowawcy placówek, w oparciu o materiały edukacyjne udostępnione przez Fundację oraz materiały opracowane przez placówkę. Ważnym zadaniem każdej placówki objętej programem jest prowadzenie zajęć otwartych dla rodzin oraz działania promujące ideę zdrowego trybu życia w środowisku lokalnym. Dzięki tym działaniom dzieci i młodzież mają szansę dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami, wyniesionymi z uczestnictwa w programie, z innymi.
Program finansowany jest ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej prowadzonej na terenie sklepów Tesco w całym kraju oraz ze środków własnych Fundacji Tesco Dzieciom.

Więcej informacji o programie na stronie Fundacji www.fundacjatesco.pl

You may also like...