Zarząd

Zarząd Oddziału Powiatowego w Jarosławiu

Anna Karczewska – prezes zarządu,

Grażyna Bochenek- zastępca prezesa,

Beata Kroczek – skarbnik,

Stanisława Glesman – sekretarz,

Członkowie Zarządu: Halina Dworak, Stanisława Łuków, Elżbieta Rejent,

Komisja Rewizyjna:

Beata Narowska – przewodnicząca,

Jan Falandys,

Ewa Pęcherek.

..