Menu

Świetlica

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Podstawowe formy pracy świetlicy:

Cele i zadania świetlicy:

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

Do zadań świetlicy należy:

Dodaj komentarz