W 2014 roku stowarzyszenie obchodziło Jubileusz 95 lecia swojego istnienia