Menu

Zaproszenie dla dzieci i młodzieży

30 sierpnia 2017 - Aktualności, Świetlica
Zaproszenie dla dzieci i młodzieży

Zarząd Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu zaprasza
dzieci i młodzież do udziału w zajęciach świetlicowych oraz zajęciach specjalistycznych
począwszy od 4 września 2017r.
Zapisów uczestników dokonują rodzice bądź opiekunowie  poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i złożenie jej w siedzibie Oddziału TPD:
Osiedle Jagiellonów 1, Jarosław, kontakt tel: 166214687

Świetlica czynna od godziny 10 do godziny 17