Zaproszenie dla dzieci i młodzieży

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu zaprasza dzieci i młodzież do udziału, w zajęciach naszej świetlicy środowiskowej:
W ofercie znajdują się:
zajęcia edukacyjne;
zajęcia tematyczne: plastyczne, kulinarne, rekreacyjne, gry, zabawy, wycieczki i spotkania;
rózne formy spędzenia czasu wolnego: gry zręcznościowe,gry stolikowe; zajęcia na powietrzu – plac zabaw, wycieczki, basen;
spotkania i uroczystości okolicznościowe;
terapia pedagogiczna: indywidualna i grupowa;
pomoc w nauce dla dzieci z trudnościami;
dożywianie uczestników zajęć, w ramach Programu ” Zdrowo jeść” Fundacji Tesco.

Ponadto organizujemy wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży. Dzieciom z rodzin o niskich dochodach udzielamy pomocy.

Zapisy nowych dzieci do placówki odbywają przez cały rok, do limitu posiadanych miejsc. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka osobiście zapisują dziecko do placówki, wypełniając kartę zapisu.
Druk karty zapisu do pobrania w placówce.

Szczegółowe informacje w siedzibie TPD: os. Jagiellonów 1, lub pod nr (16) 621-46-87

Świetlica czynna od godziny 10 do godziny 17

You may also like...